Logo Norsk Teknisk Audiologisk Forening
Organisasjonsnummer:
987 547 537

Bankkonto:
9100 18 98103

· Hjem

· Fagstoff

· Historie

· Kontakt

· Kurs

· Lenker

· Medlemsblad

· Medlemssider

· Statutter

NTAF

er en ideell faglig forening. Den hen­vender seg til personer som er aktivt virk­somme in­nen fag­området tek­nisk audio­logi, f eks audio­ingeniører og audio­fysikere.

Foreningen arbeider med

  • utdanning
  • informasjons- og erfarings­utveksling
  • rådgiving
  • samarbeide med myndighetene.

Nyheter:

Mik Nytt nummer av Newsletter (nr 114).
18.12.17

Mik Nytt nummer av Newsletter (nr 112).
18.06.17

Mik Marte skal disputere 3. mars!
prøveforelesning     disputas
23.02.17

Mik Nytt nummer av Newsletter (nr 110).
18.12.16

Mik Høreapparatformidlerundersokelsen 2014 er lagt ut under Fagstoff, under overskriften Diagnostikk og behandling.
31.05.15

Mik Lenker til EU-15 og APD-konferansen ligger på Kurs
10.05.15

Mik Medlemslista og kurs 2014 er oppdatert
27.10.14

Mik Årsmøte og kurs 2015
25.06.14

Mik Ny web-side NAF - Norsk Audiopedagogisk Forening
08.04.14

Mik To nye lenker til stoff om akustikk i Fagstoff
10.02.14

Mik Lærebok i fysikk: Svingninger og bølger
Gratis nedlasting
26.12.13

Mik Svalbardkurset 2014 - Audiologi
Audiologisk Utvalg (NOLF) – åpent for alle
13.12.13

Eldre nyheter her

Oppdatert 18 . desember 2017 av Oddbjørn Arntsen