Logo Norsk Teknisk Audiologisk Forening

· Hjem

· Fagstoff

· Historie

· Kontakt

· Kurs

· Lenker

· Medlemsblad

· Medlemssider

· Statutter

Invitasjon til nasjonalt seminar om auditive prosesseringsvansker (APD) hos barn

Statped Vest har gleden av å invitere til et Nasjonalt arbeidsseminar om APD i Bergen. Hovedforelesere Dr. Doris-Eva Bamiou fra University College London og Jude Nicholas fra Statped Vest.

Målet med seminaret er å bidra til kontakt mellom de ulike faggruppene for å utveksle erfaringer og kunnskap om APD. Tema for samlingen vil være grunnleggende innføring i APD, utfordringer med utredning, diagnostikk og prinsipper for intervensjon. Vi ønsker å sette i gang en diskusjon om diagnostisering og intervensjon for denne gruppen i Norge. Kursspråket vil være engelsk første dagen og norsk på andre.

Målgruppen er fagpersoner som jobber med- og er opptatt av APD innenfor det medisinske, tekniske, psykologisk og pedagogiske miljøet.

Vedlagt program, litt informasjon om APD, og presentasjon av hovedforeleserne.

Tidspunkt: 20. – 21. november 2012
Sted: Statped Vest, Kurssenteret, Sandbrekkevegen 27, Paradis, Bergen
Påmeldingsfrist: 6. november 2012
Påmelding: PÅMELDING (https://www.deltager.no/apd_seminar_21082012)

Kursavgift betales ved påmelding. Ved avmelding 13-7 dager før seminaret belastes 50 % av prisen. Ved avmelding senere enn 7 dager før kurset, belastes hele kursavgiften. For avmelding: kursvest@statped.no

Pris: Kr. 800. Dette inkluderer enkel lunsj begge dager og kursmateriell.

Overnatting: Ta kontakt med Rica Hotell, Bergen og oppgi Firmaavtalen Statped som referanse. Standard singelrom til kr 892,- kr per natt. Kontak Katrine A. Wallestad, Ass. Resepsjonssjef på telefon 55 36 29 00 eller e-post rica.hotel.bergen@rica.no.

Kontaktperson ved spørsmål om kurset:
Wenche Skår-Ekse, wenche.skar.ekse@statped.no /
Heidi Gudmundset, heidi.gudmundset@statped.no

Kontaktperson ved spørsmål om påmelding/betaling:
Cecilie Kaarbø, cecilie.kaarbo@statped.no

Oppdatert 9. september 2012 av Oddbjørn Arntsen