Logo Norsk Teknisk Audiologisk Forening

· Hjem

· Fagstoff

· Historie

· Kontakt

· Kurs

· Lenker

· Medlemsblad

· Medlemssider

· Statutter

EU 07

Etterutdanningskurs
for audiopedagoger, audiografer og ingeniører

24. - 26.10.2007 Rica Hell Hotel

Presentasjoner fra kurset:

Felles sesjoner

Rådgivning til foreldre med hørselshemmete nyfødte av Ingeborg Ørn

Historisk og faglig bakgrunn for taleaudiometrien av Ole Tvete
HINT - Hearing In Noise Test på norsk av Marte Myhrum
HiST taleaudiometri av Jon Øygarden

Høreapparatformidlingen - et historisk tilbakeblikk av Jan-Erik Israelsen
Høreapparatformidlingen i et brukerperspektiv av Knut Magne Ellingsen
Hva er galt med høreapparatformidlingen? av Thor Haakon Knudsen
Høreapparattilpassing gjennom private audiografer av Jorid Løkken

NTAF-sesjon

Lydutjevningsanlegg av Arne Vik
Boothroyd, Arthur : Modelling the Effects of Room Acoustics…
regneark fra Arne Vik.
Hørselsskademodell og OHC funksjon av Olav Kvaløy. Abstract    Presentasjon

Andre sesjoner

se Norsk Audiopedagogisk Forening

Arrangører var
Norsk Audiografforbund, Norsk Audiopedagogisk Forening
Norsk Teknisk Audiologisk Forening

· Program

Oppdatert 12. november 2007 av Oddbjørn Arntsen