Logo Norsk Teknisk Audiologisk Forening

· Hjem

· Fagstoff

· Historie

· Kontakt

· Kurs

· Lenker

· Medlemsblad

· Medlemssider

· Statutter

EU 09

Etterutdanningskurs
for audiopedagoger, audiografer og ingeniører

4. - 6.11.2009 Quality Hotel 33, Økern, Oslo


Presentasjoner fra kurset

1. Hovedsesjon: CI

Henvisning og utredning av Siri Wennberg

Lydtilkobling på voksne av Marit Pedersen

Feilsøking på CI av Kjell Grøndahl

2. Hovedsesjon: Høreapparatformidling

Hva ligger i bestillerdokumentet til helseregionene?
av Martha Østbye, Helse Sør-Øst RHF

Hvilke strategier har Helse Sør-Øst på høreapparatområdet?
av Martha Østbye, Helse Sør-Øst RHF

Standarder og standarders betydning på helseområdet
av Trine Tveter, Standard Norge

Arbeidet med ny europeisk standard innen høreapparatformidlingen
av Gøril Haukøy

Veien videre og Samhandlingsreformen
av Bjørn Erikstein, Spesialisthelsetjenesteavdelingen - HOD

Avtale om samarbeid mellom de regionale helseforetakene og Arbeids- og velferdsdirektoratet om formidling av høreapparat og høretekniske hjelpemidler

3. Hovedsesjon: Aktuelle tema

MP3 spillere og hørselsskaderisiko av Bo Engdahl, Folkehelsa

NTAF-sesjon

Tekniske hjelpemidler ved telefonbruk av Monica G. Myklebust

Metoder for prediksjon av taleoppfattelse ved forstyrrende etterklang og støy
av Jon Øygarden

Lydutbredelse i rom - et Excel-modelleringsverktøy av Arne Vik
Åpen Excell.      Låste celler.

Hva skjer med APD området etter APD konferansen i Trondheim i fjor
av Kjell Grøndahl og Marit Pedersen

Hva er status i forståelsen av hårcellenes og det indre ørets funksjon?
av Olav Kvaløy og Tron Vedul Tronstad

Informasjonsteoretisk analyse av et hørselstap
av Olav Kvaløy

Lydutjevningsanlegg – hva gjøres i andre land?
av Allan Peter Teisen, Phonic Ear

Audiograf-sesjon

Vad vet vi om bullerreduktion i hörapparater?
av Karolina Smeds, ORCA Europe

Audiopedagog-sesjon

Erfaring fra habilitering etter innføring av tidlig screening
av Borghild Landsvik

Arrangører var
Norsk Audiografforbund
Norsk Audiopedagogisk Forening
Norsk Teknisk Audiologisk Forening

· Program

· Programhefte med sammendrag (8 MB)

Oppdatert 22. januar 2010 av Oddbjørn Arntsen