Logo Norsk Teknisk Audiologisk Forening

· Hjem

· Fagstoff

· Historie

· Kontakt

· Kurs

· Lenker

· Medlemsblad

· Medlemssider

· Statutter

Kurs 2010

Rikshospitalet 11.-12. november

Fra ”refer” til diagnose.
Erfaringer fra arbeidet med ”refer”-barn fra hørselsscreeningen.

    Innledning / erfaringer fra Rikshospitalet. Ole Tvete
    Frekvensspesifisitet i elektrofysiologi. Einar Laukli
    Frekvensspesifikke stimuli – ASSR ( med mer). Kjell Rasmussen

Erfaringer fra klinikker

    Erfaringer fra Haukeland: Database (med mer). Kjell Grøndahl
    Erfaringer fra Kristiansand / Arendal. Geir Blesvik/Georg Træland
    Erfaringer fra St Olavs. Marit Pedersen

Høreapparater
Desirable properties in modern compression schemes in hearing aids.
Arthur Schaub

Årsmøte -> referat kommer på medlemssidene.

Revisjon av NS8175. Lydforhold i bygninger.
TEK –teknisk forskrift til plan og bygningsloven. Arne Vik

Simulert hørselstap. Einar Laukli

Tale i støy (ph.d. oppgave). Marte Myhrum

"Lingvistikk for NTAF-ere" utgikk pga sykdom.

Objektive målinger på CI-pasienter (ph.d. oppgave). Ralf Greisiger

CEN arbeid / høreapparatformidling, rapport fra arbeidsgruppen.
Georg Træland

Bacheloroppgaver fra HiST. Jon Øygarden

Oppdatert 8. desember 2010 av Oddbjørn Arntsen