Logo Norsk Teknisk Audiologisk Forening

· Hjem

· Fagstoff

· Historie

· Kontakt

· Kurs

· Lenker

· Medlemsblad

· Medlemssider

· Statutter

EU 2011

Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen
16. - 18. november

Anbefalte retningslinjer for HiST taleaudiometri
av Kjell Grøndahl

Oppdatert 15. mars 2012 av Oddbjørn Arntsen