Logo Norsk Teknisk Audiologisk Forening
Organisasjonsnummer:
987 547 537

Bankkonto:
9100 18 98103

· Hjem

· Fagstoff

· Historie

· Kontakt

· Kurs

· Lenker

· Medlemsblad

· Medlemssider

· Statutter


Styret i NTAF

Jon Øygarden, leder
NTNU-MH-INB - Tunga,
7491 TRONDHEIM
Tlf: 73 55 91 76
jon.oygarden[krøllalfa]hist.no

Marte Myhrum, kasserer
ØNH-avd, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet,
Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO
Tlf: 23 07 16 91
marte.myhrum[krøllalfa]medisin.uio.no

Arne K Rødvik, sekretær
Oslo universitetssjukehus, ØNH-avd/CI-eininga
Pb 4950 Nydalen, 0424 OSLO
Tlf: 23 07 16 94
a.k.rodvik[krøllalfa]isp.uio.no

Vinay Nagaraj, styremedlem
NTNU-MH-INB - Tunga,
7491 TRONDHEIM
Tlf: 45 06 33 97
vinay.nagaraj[krøllalfa]ntnu.no

Fredrik Leine Lerø, styremedlem
Helse Bergen HF, Medisinsk teknisk avdeling, Postboks 1400,
5021 BERGEN
Tlf: 46 85 46 48
fredrik.lero[krøllalfa]gmail.com

Olav Kvaløy, 1. varamedlem,
SINTEF IKT, 7465 TRONDHEIM
Tlf: 73 59 26 36 Mobil: 98 24 51 70
olav.kvaloy[krøllalfa]sintef.no

Marit Pedersen, 2. varamedlem
St. Olavs Hospital, Høresentralen, Pb 3250 Sluppen, 7006 TRONDHEIM
Tlf: 72 57 54 08
marit.pedersen[krøllalfa]stolav.no

E-postadressene mangler krøllalfa. Vi håper dermed å unngå at e-postagenter sender søplepost til oss.

Møteplan for styret 2018:

07.03, 13.06, 12.09, 05.11.

Web-redaktør

Oddbjørn Arntsen
NAV Økonomi- og styringsavdelingen, Anskaffelsesseksjonen
Postboks 5 St. Olavsplass, 0130 Oslo
Tlf. jobb: 920 18 736
oddbj-a[krøllalfa]online.no

Innmeldingsskjema
Word - pdf

Innmelding firma
Word - pdf

Oppdatert 20. oktobers 2018 av Oddbjørn Arntsen