Logo Norsk Teknisk Audiologisk Forening

· Hjem

· Fagstoff

· Historie

· Kontakt

· Kurs

· Lenker

· Medlemsblad

· Medlemssider

· Statutter

Lenker

Norske foreninger
NAF - Norsk Audiografforbund
NAF - Norsk Audiopedagogisk Forening
NAS - Norsk Akustisk Selskap
Norsk Forening for Otorhinolaryngologi, Hode- og Halskirurgi

Nordiske foreninger
DAS - Dansk Akustisk Selskab
DTAS - Dansk Teknisk Audiologisk Selskab
NAS - Nordisk Audiologisk Selskab
STAF - Svensk Teknisk Audiologisk Förening

Europeiske og internasjonale foreninger
EFAS - European Federation of Audiology Societies
ISA - International Society of Audiology

Oppdatert 25. juli 2011 av Oddbjørn Arntsen