Logo Norsk Teknisk Audiologisk Forening
Organisasjonsnummer:
987 547 537

Bankkonto:
9100 18 98103

· Hjem

· Fagstoff

· Historie

· Kontakt

· Kurs

· Lenker

· Medlemsblad

· Medlemssider

· Statutter

NTAF

er en ideell faglig forening. Den hen­vender seg til personer som er aktivt virk­somme in­nen fag­området tek­nisk audio­logi, f eks audio­ingeniører og audio­fysikere.

Foreningen arbeider med

  • utdanning
  • informasjons- og erfarings­utveksling
  • rådgiving
  • samarbeide med myndighetene.

Nyheter:

Mik Nytt nummer av Newsletter (nr 128).
22.06.21

Mik Nytt nummer av Newsletter (nr 127).
28.03.21

Mik Nytt nummer av Newsletter (nr 126).
17.12.20

Mik Årsmøte holdes torsdag 12. november 2020 klokka 12.00 – 15.30 på Zoom. Innkalling med program.
01.11.20

Mik Nytt nummer av Newsletter (nr 125).
30.09.20

Mik Nytt nummer av Newsletter (nr 124).
26.06.20

Mik Nytt nummer av Newsletter (nr 123).
14.04.20

Mik Arne Kirkhorn Rødvik disputas er utsatt til 8. mai. Den vil bli heildigital.
13.04.20

Mik Marte skal disputere 3. mars!
prøveforelesning     disputas
23.02.17

Eldre nyheter her

Oppdatert 22. juni 2021 av Oddbjørn Arntsen