Logo Norsk Teknisk Audiologisk Forening
Organisasjonsnummer:
987 547 537

Bankkonto:
9100 18 98103

· Hjem

· Fagstoff

· Historie

· Kontakt

· Kurs

· Lenker

· Medlemsblad

· Medlemssider

· Statutter

Medlemsblad

"Newsletter"

Bladet utkommer 4 ganger i året.
Redaktør er Arne Vik

Les det her:
nr 115   nr 114   nr 113   nr 112   nr 111   nr 110   nr 109   nr 108
nr 107   nr 106   nr 105   nr 104   nr 103   nr 102   nr 101   nr 100
nr 99    nr 98    nr 97    nr 96    nr 95    nr 94    nr 93    nr 92   nr 91 nr 90
nr 89    nr 88    nr 87    nr 86    nr 85    nr 84    nr 83    nr 82   nr 81 nr 80
nr 79    nr 78    nr 77    nr 76    nr 75    nr 74    nr 73    nr 72

Utgivelsesplan: til påske, sommerferien, i løpet av september og før jul
Manusfrister: 1. mars, 1. juni, 1. sept, 1. des

Annonser
Priser:
Helside kr 1 000. Bakside kr 1 500.
Annonseansvarlig er Fredrik Leine Lerø

IJA

Vi har medlemstilbud på International Journal of Audiology. Tidskriftet utkommer med 12 nummer pr år. Årlig abonnementsavgift er SEK 600 (ca NOK 540).
Kontakt Arne Rødvik om medlemstilbudet.
Bestillingsskjema

Oppdatert 31. mars 2018 av Oddbjørn Arntsen