Logo Norsk Teknisk Audiologisk Forening
Organisasjonsnummer:
987 547 537

Bankkonto:
9100 18 98103

· Hjem

· Fagstoff

· Historie

· Kontakt

· Kurs

· Lenker

· Medlemsblad

· Medlemssider

· Statutter

Medlemsblad

"Newsletter"

Bladet utkommer 4 ganger i året.

Redaksjonen består av
Mariann Gjervik Heldahl (magjhe[krøllalfa]ous-hf.no) og
Arne Kirkhorn Rødvik (arodvik[krøllalfa]ous-hf.no).

Les det her:
nr 127   126   125   124   123   122   121   120  
nr 119   118   117   116    115   114   113    112   111   110
nr 109   108   107   106   105   104   103   102   101   100
nr 99    nr 98    nr 97    nr 96    nr 95    nr 94    nr 93    nr 92   nr 91   nr 90
nr 89    nr 88    nr 87    nr 86    nr 85    nr 84    nr 83    nr 82   nr 81   nr 80
nr 79    nr 78    nr 77    nr 76    nr 75    nr 74    nr 73    nr 72

Utgivelsesplan: til påske, sommerferien, i løpet av september og før jul
Manusfrister: 1. mars, 1. juni, 1. sept, 1. des

Annonser
Priser:
Helside kr 1 000. Bakside kr 1 500.
Annonseansvarlig er Mathias Hamlet Næss
Oppdatert 28. mars 2021 av Oddbjørn Arntsen