Logo Norsk Teknisk Audiologisk Forening

· Hjem

· Fagstoff

· Historie

· Kontakt

· Kurs

· Lenker

· Medlemsblad

· Medlemssider

· Statutter

Statistikk

høreapparater og tinnitusmaskerere.

Oversikter over apparater som NAV betaler for.
Utarbeidet av Oddbjørn Arntsen for Melanor og NTAF (for NAV før 2019).

Firmaenes totale omsetning vil være noe høyere enn dette pga privat salg inkludert salg til forsikringsselskap.

Tinnitusmaskerere er med fra 2004 til 2020.
Reparasjoner er med fra 2007 til 2019.
Tilbehør er med fra 2016 til 2020.

Alle leverandørene i Norge er med til og med 2. kvartal 2019.

Fra 2020 er detaljene om hver modell fjernet.

Fra 2. kvartal 2023 er alle leverandører av luftledningshøreapparater med.


2023:   4. kvartal    3. kvartal    2. kvartal    1. kvartal

2022    2021    2020

2019:    2. kvartal    1. kvartal

2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010

2009    2008    2007    2006    2005    2004    2003    2002    2001    2000

1999    1998

Oppdatert 29. januar 2024 av Oddbjørn Arntsen